• Bij het aankopen van goederen via internet beschik je in principe over een herroepingsrecht, doch dit is niet het geval voor de planten en struiken verkocht via deze website, aangezien artikel VI.53, 4° van het WER een uitzondering voorziet: 

    "Artikel VI.53 WER. De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor: 4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid."